Veelgestelde vragen

» Wat is TUBÒ?
TUBÒ is een vernieuwend gecentraliseerd stofzuigsysteem voor de reiniging van woonruimtes en voor de zuivering van de lucht die ingeademd wordt.
Anders dan de traditionele draagbare stofzuigers maakt TUBÒ gebruik van stofzuigcontacten en flexibele slangen, in de muren van de woning, die het stof opzuigen en afvoeren naar een centrale eenheid in een afgelegen ruimte, ver van de plaats die gereinigd wordt, waardoor uit de te reinigen omgeving stofmijt en fijne stofdeeltjes verwijderd worden en waardoor de lucht van de woning gezuiverd wordt.


» Hoe werkt TUBÒ?
De werking van TUBÒ is zeer eenvoudig, maar ook praktisch: de zuigslang wordt in de stofzuigcontacten in de muren van de verschillende kamers ingevoerd en het opgezogen stof komt via een buizenstelsel terecht in een afgelegen eenheid, ver van de omgeving waar men gewoonlijk verblijft.
Er is dus geen traditionele stofzuiger meer die overal naar toe gesleept moet worden op zoek naar een geschikt stopcontact, geen problemen meer met verlengstukken die niet lang genoeg zijn of het botsen tegen deuren en kasten. Nu heeft iedere kamer een eigen stofzuigcontact, waarin een flexibele slang ingevoerd kan worden met eindstukken of borstels die geschikt zijn voor het te reinigen oppervlak.


» Is het stofzuigsysteem TUBÒ alleen geschikt voor woningen of ook voor kantoren?
Het stofzuigsysteem TUBÒ van Aertecnica is zo eenvoudig en flexibel dat het door meerdere gebruikers terzelverdertijd gebruikt kan worden. Daarom is het uitstekend niet alleen voor de reiniging van woningen maar ook voor grotere gebouwen en ruimtes zoals hotels, kantoren, enz.


»In wat voor soort ruimtes kan het stofzuigsysteem TUBÒ geïnstalleerd worden?
De zuigeenheid van het stofzuigsysteem TUBÒ wordt in een afgelegen ruimte ondergebracht, ver van de woonruimtes, zoals berging, garage, kelder, enz.; hierdoor kan het systeem op ieder ogenblik geruisloos gebruikt worden.


» Is het stofzuigsysteem TUBÒ tevens geschikt bij allergieën?
Een van de grote verschillen tussen de traditionele stofzuiger en het centrale stofzuigsysteem is juist de circulatie van fijne stofdeeltjes: de klassieke stofzuiger blaast de stofdeeltjes weer terug in de ruimte terwijl het centrale stofzuigsysteem zorgt voor de totale verwijdering ervan door deze (middels leidingen die in de muur of vloer zijn opgenomen) naar de plaats waar de zuigeenheid is ondergebracht af te voeren. Hierdoor wordt een volledige reiniging van de ruimte, zonder stofmijt en stofdeeltjes, gegarandeerd. Binnen de centrale eenheid wordt het stof door speciale polyester filters gefilterd en vervolgens naar buiten geblazen. Er is dus geen contact meer met het stof.


» Kan het centrale stofzuigsysteem TUBÒ ook in een bestaande woning geïnstalleerd worden?
Gewoonlijk is dat niet mogelijk: dit soort systemen, wordt geïnstalleerd bij een nieuwbouw of tijdens een verbouwing/renovering omdat het bestaat uit een buisleiding met een diameter van 50 mm in de vloeren of de wanden samen met de elektrische en de sanitaire inrichting.
Er zijn echter veel gevallen waarbij het systeem in een reeds bestaande woning geïnstalleerd kan worden.Handig is wel een centrale berging, kruipkeder of kelder, technische kokers, garage, zodat de buizen via deze weg mits de nodige doorboringen toch geplaatst kunnen worden  . In dergelijke gevallen kunt u het best contact opnemen met onze installateurs die u zeker en vast zullen helpen.


» Maakt het stofzuigsysteem TUBÒ hinderlijk lawaai? 
Nee, het systeem maakt geen hinderlijk lawaai omdat de zuigeenheid in een aparte ruimte wordt ondergebracht, het geluid van de motor is niet te horen. Het is daarom mogelijk om in de verschillende kamers geruisloos te stofzuigen. Zowel ’s morgens, ’s avonds of ’s nachts kan gestofzuigd worden op een tijdstip waarop een klassieke stofzuiger niet kan worden gebruikt.


» Is een stofzuigcontact in iedere kamer nodig? 
Dit is afhankelijk van de grootte van de kamers; als we, over het algemeen beschouwen dat we met een zuigcontact ongeveer 25/30 m² bestrijken, wordt de berekening van het aantal nodige zuigcontacten zeer eenvoudig.
Een andere mogelijkheid om het aantal zuigcontacten te berekenen is de volgende: wetende dat de zuigslang die we gebruiken ongeveer 7 meter lang is, als het zuigcontact op een bepaald punt x (gang, ingang enz.) geplaatst wordt, kan ik met deze afmeting zien hoever ik kom en dus het aantal nodige zuigcontacten vaststellen om de gehele woning te bereiken.


» Wat kan er opgezogen worden?
Met het stofzuigsysteem TUBÒ kan stof, klein afval, al het droge materiaal dat gewoonlijk in onze woning aanwezig is en dat binnen gebracht wordt, gezogen worden. Natuurlijk moeten de afmetingen van de op te zuigen delen dusdanig zijn dat ze de slang niet verstoppen. Wat betreft vloeistoffen, kunnen deze opgezogen worden door middel van het geschikte accessoire: de vloeistofzuiger. Indien water en stof samen worden opgezogen en het speciale accessoire niet aanwezig is, zal dit zeer waarschijnlijk verstoppingen van de leidingen veroorzaken waardoor het stof niet naar de centrale eenheid kan afvoeren.


» Kunnen er met het stofzuigsysteem TUBÒ vloeistoffen gezogen worden?
Niet rechtstreeks, hiervoor is het speciale accessoire "VLOEISTOFAFSCHEIDER" code AP372 of AP373 nodig. Dit toestel dient tussen het stofzuigcontact en de flexibele slang geplaatst te worden zodat de vloeistof van de lucht wordt afgescheiden en niet in de vaste buizen terechtkomt, als deze vol raakt blokkeert een veiligheidsvlotter de zuiging.


» Wat is een vloeistofzuiger?
De vloeistofzuiger is een toebehoren dat gebruikt wordt als er water, as of dun materiaal opgezogen moet worden dat niet in de buizen van het stofzuigsysteem terecht mag komen, dit materiaal zal dus in deze separator blijven. 


» Kan het zuigsysteem TUBÒ verstopt raken?
De kans dat er zich een verstopping voordoet is zeer klein omdat de slang die toegepast wordt in een stofzuigcontact met een ingang van 90° wordt ingevoerd, waardoor de “grotere” delen gestopt worden. Door de klassieke slang, met een betrekkelijke kleine diameter (ongeveer 30 mm), te gebruiken kunnen er alleen kleine deeltjes door. De afvoerbuizen naar het toestel zijn 50 mm.


» Op welke oppervlakken kan het stofzuigsysteem toegepast worden?
Op alle oppervlakken, mits geschikte borstels gebruikt worden, bijvoorbeeld voor een houten vloer een borstel die het hout niet krast; voor marmer of in ieder geval voor koude vloeren een borstel met zacht borstelhaar, voor plavijen, ruwe en gladde blauwsteen of dergelijke vloeren, borstels met minder zacht borstelhaar. Er zijn veel soorten borstels voor de meest uiteenlopende toepassingen.


» Wat voor toebehoren bestaan er voor mijn stofzuigsysteem TUBÒ?
Er bestaat een uitgelezen gamma aan toebehoren, onder anderen verschillende soorten flexibele slangen, borstels en zuigcontacten, speciaal ontworpen voor de meest verschillende inrichtingen.


» Wie zorgt voor de installatie van het stofzuigsysteem TUBÒ?
Het stofzuigsysteem TUBÒ zal geïnstalleerd worden door een installateur van de elektrische- of sanitaire sector, met andere woorden door een elektricien of door een loodgieter.


» Tot wie moet ik me wenden in het geval van technische problemen van het zuigsysteem TUBÒ?
De Technische Assistentie Centra Aertecnica staan bekend om hun doeltreffendheid en betrouwbaarheid. We kunnen op het gehele nationale gebied ingrijpen, een simpel telefoontje aan het dichtstbijzijnde Assistentie Centrum is voldoende voor een snelle ingreep.


» Kan ik zelf mijn centrale stofzuiger TUBÒ installeren?
Liever niet. Met een beetje handigheid, het gepaste gereedschap én een beetje oplettendheid, waarom niet. Het is wel belangrijk te weten dat de buizen geschikt moeten zijn voor het stofzuigsysteem: en dus moeten geschikte buizen, bochten en koppelstukken gebruikt worden omdat ieder hoogteverschil, verkeerde snede of verkeerde lijmverbinding, of nog erger, een verkeerde materiaalkeuze, kunnen het gewenste resultaat benadelen, met tijd- en geldverspilling.
Het is daarom beter om ons technisch advies te vragen.


»Tot wie moet ik me wenden voor inlichtingen en gebruikshandleidingen van het stofzuigsysteem TUBÒ?
Op onze website vindt u de gebruiks- en onderhoudshandleidingen van iedere afzonderlijke machine, maar alleen als u een vakman en geregistreerd bent. Als dat niet het geval is kunt een e-mail sturen naar  info@aertecnica.com.

» Wat is een Aertecnica Technisch Assistentie Centrum?
De CAT zijn bevoegde Technische Assistentie Centra, verspreid over het gehele Italiaanse grondgebied, die door het moederbedrijf bijgestaan worden tijdens de levering van de onderdelen of tijdens de opleiding die door middel van ad-hoc cursussen die bij haar vestiging worden georganiseerd met de afgifte van de Officiële Keurder Verklaring.
Ook voor de installateurs zelf worden technische opleidingen in het bedrijf georganiseerd.

» Hoe wordt de filter van zuigeenheid gereinigd?

De zuigeenheden van het stofzuigsysteem TUBÒ zijn voorzien van een verstoppingsverklikker van het filterpatroon. De zuigeenheid SIGNALEERT EEN STORING zodra het filterpatroon de maximale opname BIJNA bereikt heeft (geel knipperend licht op het signalisatiepaneel). In dit geval kan de zuigeenheid verder gebruikt worden maar we RADEN het filterpatroon te reinigen; indien dit probleem vaak gesignaleerd wordt dient het filterpatroon vervangen te worden.
Vervanging van het filterpatroon:


Verwijder het vervuilde filterpatroon en maak het schoon met een niet te sterke waterstraal, let op dat het filterelement niet scheurt. Mocht, tijdens de reiniging van de filter, het patroon scheuren vervang het met een nieuw patroon.

Na iedere reinigingsbeurt van het filterpatroon moet het goed gedroogd worden zonder het aan te hete warmtebronnen bloot te stellen.

Reiniging van het filterpatroon:

Zuig het stof dat zich op de wanden van het patroon verzameld heeft.

Reinig het filterpatroon onder de kraan met een niet te sterke waterstraal.

Laat het filterpatroon drogen.

Controleer of er geen scheuren aanwezig zijn, als dat wel het geval is, het patroon vervangen.
Alvorens met de werkzaamheden te beginnen raden we aan persoonlijke beschermkleding aan te doen.
We raden aan altijd een originele Aertecnica reservepatroon bij de hand te hebben dat gebruikt kan worden tijdens de reiniging.


Opmerking
De zuigeenheid mag niet aangezet worden als er geen filterpatroon is.
Het niet in acht nemen van deze norm kan schade aan de zuigturbine veroorzaken.
Gebruik altijd en alleen originele Aertecnica reserveonderdelen.

» Hoe kan ik de dichtstbijzijnde dealer of installateur vinden? 
U kunt uw vragen stellen via een e-mail aan info@aertecnica.com.

» Waarom moet ik mij registreren?
 

De registratie is gratis. Door u te registreren kunt u genieten van de talrijke voordelen die alleen bestemd zijn voor degenen die zich hebben ingeschreven, bovendien kunt u inlichtingen ontvangen over de laatste nieuwtjes van het bedrijf AERTECNICA. Enkele pagina’s van onze website kunnen door iedereen gezien worden, vele andere zijn alleen bestemd voor degenen die zich hebben INGESCHREVEN; zij kunnen op deze wijze de volledige documentatie van het bedrijf en van het stofzuigsysteem TUBÒ doornemen.
» Wat betekent de garantie on line registreren?
Dankzij de on line dienst, is de registratie van de garantie vandaag nog eenvoudiger en sneller: het is voldoende de gevraagde gegevens in te voeren en op “ENTER” te drukken.
In enkele ogenblikken is uw garantie bij ons bedrijf automatisch geregistreerd.


» Wat voor voordelen heb ik als mij op de website registreer?

Door u te registreren kunt u genieten van de talrijke voordelen die alleen bestemd zijn voor degenen die zich hebben ingeschreven, bovendien kunt u inlichtingen ontvangen over de laatste nieuwtjes van het bedrijf AERTECNICA.
Enkele pagina’s van onze website kunnen door iedereen gezien worden, vele andere zijn alleen bestemd voor degenen die zich hebben INGESCHREVEN; zij kunnen op deze wijze de volledige documentatie van het bedrijf en van het stofzuigsysteem TUBÒ doornemen.  

» Waar ligt de vestiging van het bedrijf Aertecnica?
 

Aertecnica is in Cesena (FC), in het hart van Romagna, gevestigd.
Het bedrijf is gemakkelijk te bereiken vanuit de snelweg A14, vanuit de snelweg E45 en vanuit de via Emilia, dus de belangrijkste wegen die door Romagna lopen.


Aertecnica Spa
Via Cerchia di S. Egidio 760
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311 - Fax +39 0547 631388