Pipes and connectors

Pipes and connectors
TRX25PR
TRX25PR

2" PRATICO PVC elbow at 90° FF, wide radius

TRX25PR
TRX25PR

2" PRATICO PVC elbow at 90° FF, wide radius

Display the sheet
TRX22PR
TRX22PR

2" PRATICO PVC elbow at 45° FF, wide radius

TRX22PR
TRX22PR

2" PRATICO PVC elbow at 45° FF, wide radius

Display the sheet
TRX28PR
TRX28PR

2" PRATICO PVC elbow at 22.5° FF, wide radius

TRX28PR
TRX28PR

2" PRATICO PVC elbow at 22.5° FF, wide radius

Display the sheet
TR21PR
TR21PR

2" PRATICO PVC rubber sleeve with head

TR21PR
TR21PR

2" PRATICO PVC rubber sleeve with head

Display the sheet
TR212
TR212

Sleeve adapter in ABS Ø50 M to 2 " F

TR212
TR212

Sleeve adapter in ABS Ø50 M to 2 " F

Display the sheet
TR20PR
TR20PR

2" PRATICO PVC hose, 1.6 mm thick (per m) (2 m bars)

TR20PR
TR20PR

2" PRATICO PVC hose, 1.6 mm thick (per m) (2 m bars)

Display the sheet